Vận động ủng hộ đóng góp phòng chống dịch Covid-19

Thư ngỏ ủng hộ đóng góp phòng chống dịch Covid - 19

Kính gửi Quý Doanh nghiệp hội viên.
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Quận 5 kính gửi đến Quý hội viên Thư ngỏ vận động ủng hộ đóng góp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Hội Doanh nghiệp rất mong nhận được sự đóng góp của Quý hội viên
Mọi đóng góp xin gửi về:
Hội Doanh nghiệp Quận 5
Tài khoản: 6222201136402
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh 5 (Agribank - chi nhánh 5)
Trân trọng.